• Ghế gỗ mây G004

  Mã số : G 003

 • Tủ gỗ mây TG 005

  Mã số : TG 005

 • Ghế gỗ làm việc

  Mã số : BGA 004

 • Ghế gỗ mây G 002

  Mã số : G 002

 • Tủ gỗ mây TG 008

  Mã số : TG 008

 • Bộ bàn ghế ăn

  Mã số : BGA 009

 • Tủ gỗ mây TG 007

  Mã số : TG 007

 • Ghế phòng khách

  Mã số : BGM 60

 • Giường gỗ mây GG004

  Mã số : GG 004